لطفا با دقت موارد زیر را مطالعه فرمائید:

 1. حضور به موقع و هماهنگ شده در کلاس الزامی است.
 2. غیبت هنرجو به هیچ عنوان کلاس جبرانی ندارد.
 3. هماهنگی کلاس ها فقط از طریق واحد ثبت نام و آموزش صورت می گیرد (از هماهنگی با مدرس خواهشمندیم خودداری فرمایید).
 4. اگر هنرجو بعد از پایان ثبت نام (میان ترم و پایان ترم) تمایل به حضور در کلاس نداشته باشد سریعا باید در جلسه آخر حضور، موضوع را به واحد آموزش اطلاع داده در غیر اینصورت به ازای هر جلسه کلاس غیبت محاسبه می گردد.
 5. تقسیط شهریه فقط برای راحت تر ثبت نام کردن مراجعه کننده می باشد لذا تمام محاسبات بصورت یک ترم کامل لحاظ می گردد.
 6. حفظ و ارائه فیش در ثبت نام جدید الزامی و نداشتن فیش به عنوان پرداخت نشدن شهریه محسوب می گردد.
 7. رعایت شئونات اسلامی الزامی می باشد.
 8. غیبت بالای دو جلسه باعث حذف اسم هنرجو از لیست حضور غیاب می گردد و شهریه دوجلسه محاسبه می گردد.
 9. آموزشگاه فقط در تعطیلات عزاداری و سوگواری تعطیل می باشد و اعیاد مشغول به کار است.
 10. نگهداری فیش های ثبت نام الزامی است و ثبت نام قبل از تشکیل کلاس ها باید صورت گیرد.
 11. نگهداری و حفظ وسایل هنرجو برعهده خود هنرجو می باشد و آموزشگاه هیچ مسئولیتی ندارد.
 12. ثبت نام قبل از تشکیل کلاس ها و در تاریخ مقرر مشخص شده باید صورت گیرد (جلسه آخر).
 13. لطفا در انجام ثبت نام دقت فرمایید زیرا شهریه به هیچ عنوان برگردانده نمی شود.